loader
Predstavnici Saveza distrofičara F BiH učestvovali na VI Konvenciji Koalicije „KOMA“

Predstavnici Saveza distrofičara F BiH učestvovali na VI Konvenciji Koalicije „KOMA“

Danas, 18.03.2021. godine, predstavnici Saveza distrofičara F BiH učestvovali su na VI Konvenciji Koalicije „KOMA“, koja je zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19, organizovana kao kombinovani, hibridni događaj gdje je dio učesnika prisustvovao putem Zoom platforme uz direktni program iz hotela „Holiday“.


Održavanje Konvencije je jedna od aktivnosti koju FSU u BIH provodi u okviru projekta „Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno zagovaranje uloge marginalizovanih grupa u procesu pristupanja Evropskoj uniji“ uz podršku Ambasade Savezne Republike Njemačke u BiH.


Na Konvenciji su, između ostalog značajnog sadržaja, premijerno predstavljeni video grafici za promociju Akcionog plana za implementaciju ciljeva Deklaracije marginalizovanih grupa u BiH i razmatran značaj uloge marginalizovanih grupa u procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji, sa posebnim akcentom na Poglavlje 19. „Socijalna politika i zapošljavanje“, te je održana diskusija među učesnicima o značaju uloge marginalizovanih grupa u procesu pristupanja BIH Evropskoj uniji.