loader
Preporuke SZO za OSI u vezi pandemije COVID 19

Preporuke SZO za OSI u vezi pandemije COVID 19

U martu 2020. godine, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) proglasila je epidemiju bolesti izazvane novim koronavirusom COVID 19 pandemijom usljed brzine i razmjere širenja. SZO i institucije nadležne za zaštitu javnog zdravlja u cijelom svijetu preduzimaju mjere na zaustavljanju epidemije COVID-19. Određene grupe stanovništva, kao što su osobe sa invaliditetom, mogu biti u većoj mjeri pogođene od drugih. Ovaj uticaj može se ublažiti jednostavnim postupcima i zaštitnim mjerama ključnih aktera. Iz tih razloga SZO objavila je  Preporuke za ublažabvanje mjera uticaja COVID 19 na osobe sa invaliditetom, koje možete preuzeti ovdje.