loader
Savez organizovao dvodnevnu radionicu na temu UN Konvencije o pravima OSI

Savez organizovao dvodnevnu radionicu na temu UN Konvencije o pravima OSI

Savez distrofičara Federacije Bosne i Hercegovine, 13. i 14. septembra 2021. godine, u Hotelu Sunce u Neumu, organizovao je dvodnevnu edukativnu radionicu na temu „Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom“, a u sklopu realizacije projekta „Osigurajmo puno i ravnopravno uživanje svih ljudskih prava za oboljele od distrofije na području FBiH.

Cilj radionice bio je dodatno edukovati predstavnike i lidere udruženja oboljelih od distrofije sa područja F BiH o njihovim pravima koja su zagarantovana UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, te na koji način da UN Konvenciju koriste u zagovaranju za unapređenje određenih prava. Predavač na radionici bio je G-din Fikret Zuko, koji ima dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti.

Realizacija projekta je omogućena kroz finansijsku podršku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, kojem se ovim putem još jednom zahvaljujemo na ukazanom  povjerenju i pruženoj prilici da na ovaj način, kroz zajedničko djelovanje, doprinesemo stvaranju uslova za puno i ravnopravno uživanje svih ljudskih prava za oboljele od distrofije na području Federacije BiH.

Organizacija edukativne radionice se realizovala prema smjernicama i naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, te su se učesnici pridržavali svih propisanih epidemiološko-zaštitnih mjera i preporuka koje su na snazi.