loader

Savez uručio još jedna elektromotorna kolica

31.03.2021. godine ispred Saveza distrofičara Federacije BiH uručena su još jedna elektromotorna kolica članu Uduženja distrofičara Unsko-sanskog kantona i Udruženja distrofičara Cazin, Admiru Topaloviću. 

Predstavnici Saveza distrofičara F BiH učestvovali na VI Konvenciji Koalicije „KOMA“

Danas, 18.03.2021. godine, predstavnici Saveza distrofičara F BiH učestvovali su na VI Konvenciji Koalicije „KOMA“, koja je zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19, organizovana kao kombinovani, hibridni događaj gdje je dio učesnika prisustvovao putem Zoom platforme uz direktni program iz hotela „Holiday“.

Predstavnici SDFBiH učestvovali na treningu

Dana 01.02. i 02.02.2021. godine, predstavnici Saveza distrofičara FBiH su učestvovali na treningu „Kako koristiti društvene mreže za digitalno zagovaranje“. Ovaj dvodnevni trening je organizovan od strane Fondacije za socijalno uključivanje u BiH uz podršku Ambasade Savezne Republike Njemačke u BiH, i predstavlja segment provedbe projekta „Izgradnja kapaciteta OCD-a za aktivno zagovaranje uloge marginalizovanih grupa u procesu pristupanja EU“.