loader

Ukidanjem prava na medicinsku rehabilitaciju, ukinuto je i pravo na nastavak liječenja, s obzirom da su medicinska rehabilitacija i pojačana vitaminizirana ishrana jedini načini usporavanja procesa progresije oboljenja. 

Zbog oduzetosti gornjih i donjih ekstremiteta, lica oboljela od distrofije prinuđena su stalno boraviti u zatvorenom prostoru, sjediti ili ležati, usljed čega dolazi do kontraktura na zglobovima i deformacije kičmenog stuba, što pogoršava ionako teško zdravstveno stanje.