loader
Savez distrofičara Federacije BiH ima potrebu za stalnim angažovanjem volontera. Zbog specifičnosti Saveza i potreba njegovih članova, te zbog obima realiziranja projekata, broj volontera je promjenjiv. Po trenutnoj evidenciji u Savezu distrofičara F BiH, a u skladu sa gore navedenim, angažovano je 8 volontera.