loader
Održana još jedna sjednica Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom F BiH

Održana još jedna sjednica Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom F BiH

Danas, 19.10.2021. godine, u prostorijama Saveza distrofičara Federacije BiH, u ulici Zmaja od Bosne br. 82 u Sarajevu, održana je sjednica Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH (VOOSI).

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, izabrani su i imenovani predstavnici Vijeća u radnu grupu za pripremu strateškog dokumenta (2022-2027), i to g-din Haris Haverić, direktor Saveza organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH – SUMERO i g-din Almir Šahmanija, direktor Saveza distrofičara FBiH i predsjednik Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom FBiH. Dalje, razgovaralo se o finansiranju sveza - članica VOOSI za 2022. godinu, uključujući i sredstva od igara na sreću kao i osnovna sredstva, te su iznesene informacije i utvrđena dalja procedura u vezi Sporazuma o saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike. U nastavku se razgovaralo o Nacru zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama OSI i civilnih žrtava rata Federacije BiH, a pod tekućim pitanjima raspravljalo se o aktuelnim pitanjima koja se tiču osoba sa invaliditetom na području Federacije BiH i njihovih organizacija.

Na sastanku je prisustvovao i pomoćnik Federalnog ministra rada i socijalne politike za pitanja osoba sa invaliditetom g-din Dobrica Jonjić, kao predstavnici svih organizacija koje čine Vijeće organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH (VOOSI).