loader

Drugi dan obilježavanja Nedjelje borbe protiv distrofije

Drugog dana obilježavanja Nedjelje borbe protiv distrofije, koju savez obilježava od 24. do 26. maja u Rehabilitacionom centru "REUMAL" u Fojnici, održana je panel diskusija "Zakoni i drugi propisi kojima se regulišu prava i položaj OSI, usklađenost sa UN Konvencijom o pravima OSI".

Savez obilježio Nedjelju borbe protiv distrofije

U Rehabilitacionom centru "Reumal" u Fojnici, od 24. do 26. maja 2023. godine, Savez distrofičara F BiH provodi aktivnosti u sklopu obilježavanja Nedjelje borbe protiv distrofije. Prvog dana ovih aktivnosti održana je edukativna radionicu na temu „Prisutnost rodno zasnovanog nasilja prema djeci i mladim osobama sa invaliditetom - II dio“,  kao i šahovski turnir u sklopu XVI sportskih igara - "Ne sami, zajedno je lakše". 

Savez učestvovao na online Konferenciji o stanju pokreta osoba s mišićnom distrofijom u regiji

Danas, 18.05.2023. godine, Direktor Saveza distrofičara Federacije BiH g-din Almir Šahmanija, uzeo je značajno učešće na regionalnoj Konferenciji o stanju pokreta osoba s mišićnom distrofijom u regiji. Konferencija je održana online putem Zoom platforme, u organizaciji Saveza društava distrofičara Hrvatske - SDDH, kojeg čini mreža od 27 udruga koje djeluju na području Republike Hrvatske.