loader
Aktivnosti nabavke rezervnih dijelova i servisiranja el.motornih kolica, koje su podržane od strane Grada Sarajeva, uspješno realizirane

Aktivnosti nabavke rezervnih dijelova i servisiranja el.motornih kolica, koje su podržane od strane Grada Sarajeva, uspješno realizirane

Aktivnosti nabavke rezervnih dijelova i servisiranja elektromotornih kolica za osobe oboljele od distrofije i srodnih nervno-mišićnih oboljenja, koje je provodio Savez distrofičara F BiH, a podržala Gradska uprava Grada Sarajeva u 2023. godini, na čelu sa Gradonačelnicom g-đom Benjaminom Karić, uspješno su privedene kraju.

Realizacijom ovih aktivnosti, to jest nabavkom rezervnih dijelova, servisiranjem neispravnih elektromotornih kolica, osobama oboljelim od distrofije, koje za kretanje koriste isključivo elektromotorna kolica, a koja su dotrajala i oštećena, ponovo smo omogućili samostalno i sigurno kretanje van kuće, po prostorima sa minimalnim arhitektonskim barijerama. Time je postignuto enormno povećanje djelokruga osoba sa invaliditetom i smanjena je obaveza za stručnim i snažnim pratiocem, koji je neophodan uz mehanička kolica, tako im je omogućen ponovni kontakt sa otvorenom sredinom, osigurane jednake mogućnosti i olakšano uključivanje u normalne tokove života i rada. 

Ovom prilikom najiskrenije se zahvaljujemo Gradskoj upravi Grada Sarajeva i Gradonačelnici g-đi Benjamini Karić, na iskazanoj humanosti, društvenoj odgovornosti i nesebičnoj podršci  Savezu i osobama koje boluju od distrofije i srodnih mišićnih i nervno-mišićnih oboljenja.