loader
Aktivnosti Saveza u okviru obilježavanja "Nedjelje borbe protiv distrofije"

Aktivnosti Saveza u okviru obilježavanja "Nedjelje borbe protiv distrofije"

Od 18. do 20. maja 2022. godine, u Rehabilitacionom centru "Reumal" u Fojnici, Savez distrofičara F BiH organizovao je edukativnu radionicu na temu „Prisutnost rodno zasnovanog nasilja prema djeci i mladim osobama sa invaliditetom“,  kao i šahovski turnir u sklopu XV jubilarnih sportskih igara - "Ne sami, zajedno je lakše". Ovom prilikom, u organizaciji Saveza, održaće se i panel diskusija "Zakoni i drugi propisi kojima se regulišu prava i položaj OSI, usklađenost sa UN Konvencijom o pravima OSI". Sve pomenute aktivnosti provedene su u okviru obilježavanja Nedjelje borbe protiv distrofije.

Sve organizacije lica oboljelih od distrofije u našoj zemlji, a i u Evropi, posebnim aktivnostima, u drugoj polovini maja svake godine obilježavaju Nedjelju borbe protiv distrofije, pa tako i Savez distrofičara Federacije BiH.

„Prisutnost rodno zasnovanog nasilja prema djeci i mladim osobama sa invaliditetom“ je edukativna radionica koja je osmišljena i provedena kao interaktivna, sa ciljem jednake uključenosti svih sudionika. Učesnici su poticani na aktivno učešće i diskusiju kao i razmjenu mišljenja. S obzirom da su direktni učesnici bili oboljeli od distrofije sa područja Federacije BiH, kao jednu od većih prednosti obrade ove jako bitne teme vidjeli smo u njihovim ličnim iskustvima i mišljenjima vezanim za prisustvo rodno zasnovanog nasilja prema OSI. Predavač i trener na ovoj radionici bio je g-din Fikret Zuko.

Održavanje sportskih aktivnosti za oboljele od distrofije postala je tradicionalna godišnja aktivnost Saveza distrofičara F BiH, te smo ovom prilikom održali XV jubilarne sportske igre - "Ne sami, zajedno je lakše", odnosno šahovski turnir. Na ovim sportskim igrama učestvovali su predstavnici svih kantonalnih i općinskih udruženja distrofičara sa područja Federacije Bosne i Hercegovine, a kompletnu tehničku organizaciju takmičenja preuzelo je Udruženje distrofičara Bužim. Šahovski turnir je organizovan po Bergerovom sistemu, 9 kola, tempo igre 15. minuta partija, a rezultati šahovskog turnira su:

  1. Mjesto – Samir Đulić, Udruženje distrofičara Bužim
  2. Mjesto –  Vahid Lugavić, Udruženje građana oboljelih od distrofije TK
  3. Mjesto – Aziz Račić, Udruženje distrofičara Bužim

Na kraju turnira, Direktor Saveza distrofičara F BiH g-din Almir Šahmanija, uručio je zahvalnice za učešće udruženjima i njihovim predstavnicima, a za osvojeno I, II i III mjesto priznanja i pehare.

Još jedna od aktivnosti koja će se održati ovom prilikom jeste panel diskusija "Zakoni i drugi propisi kojima se regulišu prava i položaj OSI, usklađenost sa UN Konvencijom o pravima OSI", na kojoj će panelisti i predavači biti g-din Fikret Zuko i g-din Almir Šahmanija. 

Provedene aktivnosti podržane su od strane JP Međunarodni aerodrom "Sarajevo" kojem se, u ime Saveza i oboljelih od nervno-mišićnih oboljenja sa područja Federacije BiH, najiskrenije zahvaljujemo, a kandidirane su da budu podržane i od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.

Zahvaljujemo se i Lječilištu "Reumal" u Fojnici na izuzetnoj saradnji, vrhunskoj usluzi i gostoprimstvu.