loader
Direktor Saveza učestvovao na konferenciji povodom 10 godina rada Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI FBiH

Direktor Saveza učestvovao na konferenciji povodom 10 godina rada Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI FBiH

07.06.2022. godine, u hotelu Hills na Ilidži, održana je Regionalna konferencija pod nazivom "10 godina rada na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom kroz zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju", a koja je organizovana povodom 10 godina rada Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije BiH, na kojoj je, kao panelist, značajno učešće uzeo Direktor Saveza distrofičara Federacije BiH (SDFBIH) i  Predsjednik Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH (VOOSI), g-din Almir Šahmanija.

Naziv sesije na kojoj je učestvovao g-din Šahmanija bio je "Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom iz perspektive osoba sa invaliditetom i njihovih predstavnika", gdje je g-din Šahmanija iznio svoje stavove, viđenja i dosadašnja iskustva u vezi navedene teme. 

Pored g-dina Almira Šahmanije, panelisti na ovoj sesiji bili su i predsjednik Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom KS i direktor Udruženja slijepih KS g-din Fikret Zuko, predsjednica Udruženja mladih "Ružičnjaka - Los Rosales" Mostar g-đa Jasminka Rebac i koordinator Odjeljenja za podršku i koordinaciju sa pravnim subjektima i korisnicima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje OSI F BiH g-đa Nejra Šabić.

Prateći događaj ove sesije bio je prikazivanje promotivnog videa: "Samozapošljavanje osoba sa invaliditetom kroz pokretanje samostalne djelatnosti".