loader
Drugi dan obilježavanja Nedjelje borbe protiv distrofije

Drugi dan obilježavanja Nedjelje borbe protiv distrofije

Drugog dana obilježavanja Nedjelje borbe protiv distrofije, koju savez obilježava od 24. do 26. maja u Rehabilitacionom centru "REUMAL" u Fojnici, održana je panel diskusija "Zakoni i drugi propisi kojima se regulišu prava i položaj OSI, usklađenost sa UN Konvencijom o pravima OSI".

U okviru ove panel diskusije razgovaralo se i diskutovalo o izmjenama i dopunama zakonske regulative u Federaciji BiH koja se tiče osoba sa invaliditetom, šta se uspjelo popraviti u proteklom periodu,  te koje aktivnosti treba poduzeti kako bi se položaj OSI na području Federacije BiH još više popravio i unaprijedio usklađivanjem zakona i drugih propisa sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom.

Panelisti i predavači na ovoj panel diskusiji bili su g-din Fikret Zuko i g-din Almir Šahmanija, a učestvovali su predstavnici kantonalnih i općinskih udruženja distrofičara sa područja cijele Federacije BiH.