loader
MINISTAR DRLJAČA PODRŽAO ZAHTJEVE OSOBA S INVALIDITETOM

MINISTAR DRLJAČA PODRŽAO ZAHTJEVE OSOBA S INVALIDITETOM

U okviru kampanje za unapredjenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH, Federalni ministar gospodin Vesko Drljača, sa saradnicima, 06.aprila 2022. godine, primio je u svom kabinetu Almira Šahmaniju, predsjednika Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH i Fikreta Zuku, predsjednika Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo.

Sa ministrom je razgovarano o mnogim aktuelnim pitanjima, koja treba riješiti u narednom periodu, kako bi se unaprijedio položaj osoba sa tzv.neratnim invaliditetom.

Dogovoreno je da se pokuša kroz amandmane poboljšati tekst Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i CŽR.

Posebna pažnja je posvećena finansiranju ovih organizacija iz budžeta institucija vlasti u Federaciji BiH.

Vezano za inicijativu za izmjenu Zakona o osnovama socijalne zaštite, zastite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u F BiH, ministar je dao načelnu podršku našem prijedlogu da  osnovica za izračunavanje prava bude 80% od najniže plate u F BiH, kao što je bilo do 2016. godine. Ministar je pokazao razumijevanje i za naše ostale zahtjeve, kao što je uvođenje u prava osoba od 60% do 80% invaliditeta i već je od strane Ministarstva upućen prijedlog Vladi Federacije BiH da donese odluku o pristupanju izmjene Zakona.

Aktuelizirano je i pitanje izrade Federalne Strategije u oblasti invalidnosti, za period 2022. – 2027. godina. Ministar je obećao da će, u što je moguće kraćem roku, Vlada Federacije BiH donijeti potrebnu odluku, kako bi se Strategija mogla početi pripremati.

Dogovoreno je da se u sve aktivnosti koje u vezi sa rješavanjem statusa osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH uključuju i predstavnici organizacija OSI.