loader
Održan regionalni online sastanak

Održan regionalni online sastanak

26.03.2024. godine, Direktor Saveza distrofičara Federacije BiH g-din Almir Šahmanija, učestvovao je na regionalnom online sastanku predstavnika organizacija osoba sa mišićnom distrofijom sa područja Zapadnog Balkana. Konferencija je održana putem Zoom platforme, u organizaciji Saveza društava distrofičara Hrvatske - SDDH, kojeg čini mreža od 27 udruga koje djeluju na području Republike Hrvatske.

Teme sastanka bile su pravilnik o ortopedskim i drugim tehničkim pomagalima, situacija i prijedlozi inoviranja, prikaz dosadašnjih iskustava i nova očekivanja kada se radi o liječenju mišićne distrofije i srodnih nervno-mišićnih oboljenja, kao i druge aktuelne teme koje se tiču poboljšanja položaja u društvu osoba sa nervno-mišićnim oboljenjima u zemljama regije.

Direktor Saveza distrofičara FBiH, g-din Šahmanija, ovom prilikom govorio je o zakonskim i drugim rjršenjima u Bosni i Hercegovini i Federaciji BiH, odnosno o novom Zakonu o organizacijama i reprezentativnim organizacijama OSI i CŽR FBiH i njegovoj provedbi, te o Zakonu o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom u Fedeeraciji BiH, koji se nalazi u proceduri donošenja i usvajanja. Direktor Saveza upoznao je prisutne i kada se radi o Strategiji za unapređenje prava i položaja OSI u Federaciji BiH 2022-2027, koja se nalazi u fazi javnih konsultacija i u narednom periodu očekuje se njeno usvajanje.