loader
Održana 45. sjednica VOOSI-a

Održana 45. sjednica VOOSI-a

U prostorijama Saveza distrofičara F BiH, 03. marta 2022. godine održana je 45. sjednica Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine (VOOSI), kojoj su prisustvovali predstavnici svih članica Vijeća.

U radnom dijelu sastanka jednoglasno je usvojen zapisnik sa prethodne sjednice, te se dalje razgovaralo o nominaciji kandidata za člana Komiteta za prava lica sa invaliditetom pri UN-u, o čemu je VOOSI informisan putem dopisa od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Dogovoreno je da će članice dalje istražiti dostupne informacije i uputstva, te ukoliko bude zainteresovanih da će samostalno pristupiti proceduri apliciranja, a o poduzetim aktivnostima obavijestiti VOOSI zaključno sa 01. aprilom 2022. godine.

Razgovaralo se o Izvještaju o provedbi Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u F BiH (2016-2021) te je stav prisutnih da fokus treba biti na implementaciji same strategije u čemu se ogleda njena suština, a ne samo na donošenju i izvještavanju. Dogovorene su aktivnosti u vezi sa pripremom strateškog dokumenta za novo razdoblje (2022-2027) gdje će se insistirati na većoj uključenosti članica Vijeća u radu i izvještavanju.

Prihvaćeni su amandmani na Prijedlog Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama OSI i civilnih žrtava rata F BiH koje je, u saradnji sa predsjednikom VOOSI-a g-dinom Almirom Šahmanijom i predsjednikom KOO KS g-dinom Fikretom Zukom, pripremio zastupnik u Zastupničkom domu F BiH Irfan Čengić, koji ih je i zvanično predložio.

Predsjednik VOOSI-a je prisutne upoznao sa informacijama kojima raspolaže, vezano za finansiranje organizacija, kao i kriterijima finansiranja saveza-članica VOOSI-a za 2022. godinu, te su dogovorene aktivnosti koje treba poduzeti u cilju definisanja kriterija za bodovanje u vezi sa dodjelom sredstava po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Dodatno, usaglašene su aktivnosti u vezi sa pripremom i pokretanjem inicijative vezano za postojeća i planirana zakonska rješenja o osnovama socijalne zaštite.