loader
Održana 49. sjednica VOOSI-a

Održana 49. sjednica VOOSI-a

Danas, 06.11.2023. godine, u prostorijama Saveza distrofičara Federacije BiH u ulici Grbavička br. 6a u Sarajevu, održana je 49. sjednica Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH (VOOSI FBIH).

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, razmatran je tekst Pravilnika o finansiranju federalnih reprezentativnih organizacija osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata, gdje su usvojene određene primjedbe na isti, te je donesen zaključak da se navedene primjedbe upute Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

Dalje, razmatran je Javni poziv za izbor članova Vijeća za osobe sa invaliditetom Bosne i Hercegovine ispred organizacija osoba sa invaliditetom, te je usaglašeno da VOOSI da pismenu podršku Harunu Aliefendiću iz Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH, kao kandidatu za člana gore pomenutog Vijeća.

Pod tekućim pitanjima, nakonšto je Predsjednik Vijeća g-din Almir Šahmanija upoznao prisutne o aktivnostima VOOSI-a između dvije sjednice, razgovaralo se o svim aktuelnim pitanjima koja se tiču poboljšanja položaja u društvu osoba sa invaliditetom na području Federacije BiH i unapređenja rada njihovih organizacija.