loader
Održana 50. sjednica VOOSI-a FBiH

Održana 50. sjednica VOOSI-a FBiH

Danas, 13.03.2024. godine, u prostorijama Saveza distrofičara Federacije BiH u ulici Grbavička br. 6a u Sarajevu, održana je 50. sjednica Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH (VOOSI FBIH).

Pored predstavnika članica VOOSI-a sjednici je prisustvovao i Pomoćnik Federalnog ministra rada i socijalne politike za pitanja osoba sa invaliditetom g-din Dobrica Jonjić, te predstavnik Caritas-a BiH g-din Zlatko Malić.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, diskutovalo se o Zakonu o jedinstvenim načelima i okviru materijalne potrške licima sa invaliditeom, čiji prijedlog je usvojila Vlada FBiH i uputila u parlamentarnu proceduru. G-din Jonjić upoznao je prisutne da su ključne primjedbe koje je imalo Vijeće prihvaćene, te da se može djelovati kroz amandmane u parlamentu Federacije ukoliko bude dodatnih primjedbi na isti.

Dalje, razgovaralo se o provedbi Zakona o organizacijama i reprezentatrivnim organizacijama OSI i CŽR FBiH, gdje su prisutni upoznati da je do sada status organizacije osoba sa invaliditetom dobilo 13 organizacija (saveza) na federalnom nivou, među kojima su sve organizacije koje čine VOOSI. Konstatovano je da se trenutno provode iste aktivnosti i na nivoima kantona.

U nastavku, g-din Dobrica Jonjiić upoznao je prisutne vezano za izmjene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI, da će se ipak ići u donošenje novog zakona a kojeg je ranije pripremila komisija koju su sačinjavali i predstavnici VOOSI-a.

Kada se radi o Strategiji za unapređenje prava i položaja OSI u FBiH 2022.-2027., prisutni su informisani da je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike platformu iste uputilo u javnu raspravu u trajanju od 30 dana, a koju je pripremila komisija koju je formiralo Ministarstvo, u kojoj su značajno učešće uzeli i predstavnici Vijeća.

Zamjenica predsjednika Vijeća, g-đa Senida Karović, govorila je o provedbi novog Zakona o CŽR FBiH, te o manjkavostima rješenja koje izdaju nadležne službe. Prisutni su se složili, kao i predstavnik Ministarstva, da je neophodno u narednom periodu otkloniti navedene nedostatke.

U nastavku diskusije, kada se radi o finansiranju rada saveza članica VOOSI-a u 2024. godini, naglašeno je da će se, nakon što Vlada usvoji program utroška sredstava resornog ministarstva, odmah ići u raspisivanje Javnog poziva za raspodjelu sredstava za ove namjene. Što se tiče sredstava od igara na sreću za 2024. godinu, pojašnjeno je da je u toku selekcija pristiglih prijava o zadovoljavanju formalno-pravnih uslova.

U nastavku sjednice prisutnima se obratio i predstavnik Caritas-a BiH, g-din Zlatko Malić, koji je ovom prilikom prisutne upoznao sa novim evropskim projektom pod nazivom DISC, kojeg realizuje CARITAS u BiH sa partnerima, a ima za cilj uključivanje OSI i saradnju organizacija civilnog društva.

Pod tekućim pitanjima razgovaralo se o formiranju Vijeća za OSI na državnom nivou, a u koje je izabrana g-đa Senida Karović iz Unije CŽR FBiH.

Na kraju je predsjenik VOOSI-a FBiH g-din Almir Šahmanija, ispred Vijeća uputio zahvalnost Federalnom ministru rada i socijalne politike g-dinu Adnanu Deliću, na do sada provedenim aktivnostima na unapređenju prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH, te istakao uvjerenje da će i u narednom periodu, a u saradnji sa Vijećem, nastaviti pružati podršku osobama sa invaliditetom i njihovim organizacijama na području Federacije BiH.