loader
Predstavnici Saveza distrofičara F BiH učestvovali na konferenciji „Zastani i poslušaj“

Predstavnici Saveza distrofičara F BiH učestvovali na konferenciji „Zastani i poslušaj“

Danas, 25.05.2021. godine, predstavnici Saveza distrofičara F BiH učestvovali su u finalnoj projektnoj konferenciji „Zastani i poslušaj“ a koja je zbog okolnosti uzrokovanih pandemijom Covid-19 održana kao kombinovani, hibridni događaj, gdje je dio učesnika prisustvovao putem Zoom platforme uz direktni program iz Međunarodnog centra za djecu i omladinu Novo Sarajevo.

Održavanje konferencije je jedna od aktivnosti koju Fondacija za socijalno uključivanje u BiH (FSU u BiH) i Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju (IBHI) provode u okviru projekta „Izgradimo zagovaračku platformu za socijalnu uključenost u Bosni i Hercegovini“ pod motom „Zastani i poslušaj“ uz podršku Evropske unije i UNICEF-a.