loader
Predstavnici SDFBiH učestvovali na treningu

Predstavnici SDFBiH učestvovali na treningu

Dana 01.02. i 02.02.2021. godine, predstavnici Saveza distrofičara FBiH su učestvovali na treningu „Kako koristiti društvene mreže za digitalno zagovaranje“. Ovaj dvodnevni trening je organizovan od strane Fondacije za socijalno uključivanje u BiH uz podršku Ambasade Savezne Republike Njemačke u BiH, i predstavlja segment provedbe projekta „Izgradnja kapaciteta OCD-a za aktivno zagovaranje uloge marginalizovanih grupa u procesu pristupanja EU“.

Trening je obuhvatio predavanja i praktične vježbe na temu značaja korištenja online platformi i društvenih mreža, načine online komunikacije i njihove važnosti u vrijeme pandemije, kao i prednosti korištenja dostupnih online alata u procesu zagovaranja.

Cilj treninga je bio jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje predstavljaju marginalizovane grupe sticanjem znanja o osnovama digitalnog zagovaranja.