loader
Realiziran projekat „Rehabilitacija djece i mladih oboljelih od distrofije sa područja Općine Ilidža“

Realiziran projekat „Rehabilitacija djece i mladih oboljelih od distrofije sa područja Općine Ilidža“

U mjesecu oktobru 2022. godine uspješno je priveden kraju projekat „Rehabilitacija djece i mladih oboljelih od distrofije sa područja Općine Ilidža“, pod pokroviteljstvom Općine Ilidža, kojoj se ovim putem zahvaljujemo na ukazanom  povjerenju i pruženoj prilici da na ovaj način, kroz zajedničko djelovanje, omogućimo medicinsku rehabilitaciju za oboljele od distrofije.

U sklopu realizacije projekta na medicinsku rehabilitaciju, u Centar za medicinsku rehabilitaciju „Reumal“ u Fojnici, upućena je jedna članica nastanjena na području Općine Ilidža.

Medicinska rehabilitacija je aktivnost koju Savez distrofičara F BiH provodi u kontinuitetu u skladu sa finansijskim mogućnostima, a njena važnost se ogleda u sprečavanju procesa progresije oboljenja, za koje nažalost savremena medicina još uvijek nije pronašla lijek.