loader
Sastanak predstavnika VOOSI F BiH i KOO KS

Sastanak predstavnika VOOSI F BiH i KOO KS

U skladu sa usaglašenim aktivnostima sa 45. sjednice VOOSI-a u vezi pripreme i pokretanja inicijative vezano za postojeća i planirana zakonska rješenja o osnovama socijalne zaštite, u Udruženju slijepih Kantona Sarajevo, 14.03.2022. godine,  održan je sastanak Koordinacionog odbora udruženja osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo (KOO KS) i Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom F BiH (VOOSI FBIH).

Na ovom sastanku se diskutovalo o mnogim temama od interesa za osobe sa invaliditetom. Izraženo je veliko nezadovoljstvo i razočarenje što Zastupnički dom Federacije Bosne i Hercegovine nije prihvatio sve amandmane koje je na Zakon  o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata formalno podnio  zastupnik  Irfan Čengić. Amandmani su usaglašeni sa organizacijama osoba sa invaliditetom, a od 6 podnešenih amandmana Vlada F BiH je prihvatila tri. Nisu prihvaćeni amandmani koji se odnose na stepen invaliditeta i na finansiranje organizacija i reprezentativnih organizacija.


Na sastanku je odlučeno da se traži mogućnost za upućivanje amandmana, koji nisu prihvaćeni od Zastupničkog doma, prema Domu naroda F BiH.
Ukoliko se ovi amandmani ne usvoje doći će u pitanje rad i djelovanje mnogih udruženja osoba sa invaliditetom, naročito u kantonima.

Aktuelizirano je pitanje naknada koje osobe sa invaliditetom primaju sa federalnog nivoa, a to su: lična invalidnina, dodatak za njegu i pomoć od drugog lica i ortopedski dodatak. Ova primanja nisu povećavana od 2009.godine. U međuvremenu su više puta povećavane plaće, penzije, kao i ostale naknade ratnim vojnim invalidima i civilnim žrtvama rata, naročito kroz utvrđivanje dodatnih prava. 

Na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, odnosno Vlade F BiH, Parlament je na oba doma usvojio izmjene Zakona o osnovama socijalne zaštite 2016. godine, kojima je zamrznuo osnovicu za izračunavanje prava na 274,00 KM i time onemogućio usklađivanje osnovice sa rastom najniže cijene rada, odnosno sa najnižom plaćom. Da nije došlo do te izmjene sada bi primanja osoba sa invaliditetom bila veća i za 50%.

Zaključeno je da se hitno pokrene inicijativa prema Vladi Federacije BiH i Parlamentu, da se ova nepravda ukloni, te da se urade izmjene i dopune Zakona o osnovama socijalne zaštite, u kome bi osnovica za izračunavanje prava OSI  bila 80% od najniže plaće u F BiH.
Također, detaljno se razgovaralo o položaju osoba sa invaliditetom čiji je invaliditet manji od 90% i ne mogu ostvariti niti jedno pravo po ovom Zakonu. Izmjenama Zakona 2009. godine osobe sa 60%, 70% i 80% invaliditeta su izvedene iz prava sa objašnjenjem da će se njihov status i prava rješavati u kantonima. Do sada ovaj problem niti jedan kanton nije riješio.

Dogovoreno je  da se pokrene inicijativa da se izmjenama navedenog Zakona i ove osobe uvedu u prava, kako bi se bar djelimično ublažila diskriminacija, koju ove osobe trpe.
Zaključeno je da se ovi problemi prezentiraju vladajućim partijama u Federaciji Bosne i Hercegovine SDA i HDZ, očekujući da će nas razumjeti i po hitnom postupku pristupiti izmjenama Zakona.

Razgovarano je i o mogućnosti da se Ustavnom sudu Federacije BiH uputi apelacija kojom bi se zatražila ocjena ustavnosti člana 18n Zakona o osnovama socijalne zaštite, u kome se Vladi F BiH daje mogućnost da u skladu sa procijenjenom situacijom može smanjivati koeficijent po kome će se izračunavati osnovica za izračunavanje prava. Time se dodatno stvara pravna nesigurnost za osobe sa invaliditetom. Ovu apelaciju treba podnijeti pojedinac, čije je pravo ugroženo, ili predstavnik neke institucije koji po Ustavu ima pravo na takve apelacije.

Učinićemo sve da Vlada i Parlament F BiH private ove naše zahtjeve. U suprotnom je odlučeno da se organizuju protesti ispred Vlade i Parlamenta Federacije BiH, na koje će se pozvati osobe sa invaliditetom iz cijele Federacije Bosne i Hercegovine.