loader
Savez obilježio Nedjelju borbe protiv distrofije

Savez obilježio Nedjelju borbe protiv distrofije

U Rehabilitacionom centru "Reumal" u Fojnici, od 24. do 26. maja 2023. godine, Savez distrofičara F BiH provodi aktivnosti u sklopu obilježavanja Nedjelje borbe protiv distrofije. Prvog dana ovih aktivnosti održana je edukativna radionicu na temu „Prisutnost rodno zasnovanog nasilja prema djeci i mladim osobama sa invaliditetom - II dio“,  kao i šahovski turnir u sklopu XVI sportskih igara - "Ne sami, zajedno je lakše". 

Sve organizacije lica oboljelih od distrofije u našoj zemlji, a i u Evropi, posebnim aktivnostima, u drugoj polovini maja svake godine obilježavaju Nedjelju borbe protiv distrofije, pa tako i Savez distrofičara Federacije BiH.

„Prisutnost rodno zasnovanog nasilja prema djeci i mladim osobama sa invaliditetom - II dio“ je edukativna radionica koja je osmišljena i provedena kao interaktivna, sa ciljem jednake uključenosti svih sudionika. Učesnici su poticani na aktivno učešće i diskusiju kao i razmjenu mišljenja. S obzirom da su direktni učesnici bili oboljeli od distrofije sa područja Federacije BiH, kao jednu od većih prednosti obrade ove jako bitne teme vidjeli smo u njihovim ličnim iskustvima i mišljenjima vezanim za prisustvo rodno zasnovanog nasilja prema OSI. Predavač i trener na ovoj radionici bio je g-din Fikret Zuko. 

Prisutnima se povodom ove teme obratio i g-din Zlatko Malić, predstavnik CARITAS-a BiH, koji je ovom prilikom prisutne upoznao i sa aktivnostima koje CARITAS provodi u saradnji sa organizacijama osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. 

Direktor Saveza distrofičara F BiH g-din Almir Šahmanija, iskoristio je priliku i direktoru Lječilišta "Reumal" u Fojnici Aliji Mukači uručio zahvalnicu na izuzetnoj poslovnoj saradnji i podršci osobama sa nervno-mišićnim oboljenjima, kada se radi o medicinskoj rehabilitaciji i banjskom liječenju, te se zahvalio na vrhunskoj usluzi i gostoprimstvu.

Održavanje sportskih aktivnosti za oboljele od distrofije postala je tradicionalna godišnja aktivnost Saveza distrofičara F BiH, te smo ovom prilikom održali XVI sportske igre - "Ne sami, zajedno je lakše", odnosno šahovski turnir. Na ovim sportskim igrama učestvovali su predstavnici svih kantonalnih i općinskih udruženja distrofičara sa područja Federacije Bosne i Hercegovine, a kompletnu tehničku organizaciju takmičenja i ove godine preuzelo je Udruženje distrofičara Bužim. Šahovski turnir je organizovan po Bergerovom sistemu, 9 kola, tempo igre 15. minuta partija, a rezultati šahovskog turnira su:

I Mjesto – Samir Đulić, Udruženje distrofičara Bužim
II Mjesto – Aziz Račić, Udruženje distrofičara Bužim
III Mjesto - Kasim Hasić, Udruženje građana oboljelih od distrofije TK

Na kraju turnira, Direktor Saveza distrofičara F BiH g-din Almir Šahmanija, uručio je zahvalnice za učešće udruženjima i njihovim predstavnicima, a za osvojeno I, II i III mjesto priznanja i pehare.

Još jedna od aktivnosti koja će se održati drugog dana obolježavanja Nedjelje borbe protiv distrofije jeste panel diskusija "Zakoni i drugi propisi kojima se regulišu prava i položaj OSI, usklađenost sa UN Konvencijom o pravima OSI", na kojoj će panelisti i predavači biti g-din Fikret Zuko i g-din Almir Šahmanija. 

Zahvaljujemo se svima koji su na bilo koji način dali svoj doprinos i omogućili ove tradicionalne aktivnosti Saveza.