loader
Treći satanak Radne grupa za izradu Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u FBiH 2022.-2027.

Treći satanak Radne grupa za izradu Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u FBiH 2022.-2027.

Predstavnici Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom FBiH (VOOSI), direktor Saveza distrofičara FBiH i predsjednik VOOSI-a g-din Almir Šahmanija i direktor Saveza "SUMERO" i član VOOSI-a g-din Haris Haverić, aktivno su učestvovali na trećem radnom sastanku Radne grupe za izradu Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH 2022.-2027., koju je formirala Vlada Federacije BiH na 21. sjednici održanoj 30.11.2023. godine. Sastanak je održan 05.03.2024. godine, u Sarajevu, u TMP-u – drustvu za zapošljanje slijepih i slabovidnih lica. Na sastanku je Usaglašavan finalni tekst strateške platforme koja će se uputiti u javnu raspravu. Također, diskutovano je o utvrđenim prioritetima i mjerama po postavljenim ciljevima. Nosilac ove aktivnosti je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike.