loader
U Međugorju održana izborna Skupština Unije organizacija OSI u BiH

U Međugorju održana izborna Skupština Unije organizacija OSI u BiH

28. i 29. 11. 2022. godine, u hotelu Fo'Rest u Međugorju, održana je izborna, kao i redovna sjednica Skupštine Unije organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, te redovna sjednica Upravnog odbora Unije. 

Za Predsjednika skupštine izabran je g-din Branko Suzić, dok je za Predsjednika Upravnog odbora izabran g-din Suvad Zahirović.

Osobe koje su imenovane u novi saziv Skupštine i Upravnog odbora Unije i koje će u njenim organima zastupati i predstavljati interese Saveza distrofičara Federacije BiH, su g-din Almir Šahmanija i g-din Samir Đulić.

Također, ovom prilikom usvojeni su izvještaji o radu Unije za 2020. i 2021. godinu, kao i programski akti, odnosno Program rada i Finansijski plan za 2022. i 2023. godinu.

Održavanje ovih aktivnosti omogućio je Caritas BiH, kojem se ovim putem iskreno zahvaljujemo.