loader
UN u BiH organizovao konsultacije o procjeni stanja ljudskih prava OSI u BiH

UN u BiH organizovao konsultacije o procjeni stanja ljudskih prava OSI u BiH

10.10.2023. godine, direktor Saveza distrofičara FBiH i predsjednik Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom FBiH (VOOSI FBIH) g-din Almir Šahmanija, uzeo je značajno učešće u konsultacijama o procjeni stanja ljudskih prava osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Konsultacije su održane u UN kući, ul. Zmaja od Bosne bb, u organizaciji Ujedinjenih nacija u BiH (UN) u okviru Sedmice održivog razvoja u Bosni i Hercegovini. 

Cilj konsultacija bio je predstaviti nalaze i preporuke nacrta procjene nadležnim tijelima, institucijama, udruženjima osoba s invaliditetom i drugim dionicima, te dobiti njihove perspektive kako bi se osigurala relevantnost konačnog dokumenta, koji će biti objavljen 3. decembra, povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. 

Uvodno izlaganje pripremila je Ingrid Macdonald, UN rezidentna koordinatorica u Bosni i Herzegovini, dok je nalaze i preporuke nacrta procjene ljudskih prava osoba s invaliditetom predstavila Agnes Picod, viša savjetnica za ljudska prava u Ujedinjenim nacijama u Bosni Hercegovini.

U konsultacijam su, pored predstavnika UN-a u BiH, učestvovali predstavnici organizacija i koalicija osoba sa invaliditetom, predstavnici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, kao i predstavnici drugih organizacija i institucija koje se bave ljudskim pravima i pravima osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine.