loader
Posjeta Savezu iz Udruženja distrofičara Bužim

Posjeta Savezu iz Udruženja distrofičara Bužim

Danas, 02.10.2020. godine, Savez distrofičara Federacije BiH posjetili su predstavnici Udruženja distrofičara Bužim. Razlog posjete bio je jedna od aktivnosti vezanih za obilježavanje 55. godišnjice od osnivanja Saveza, koju ove godine Savez obilježava kroz više različitih aktivnost. Ovom prilikom Direktor Saveza, G-din Almir Šahmanija uručio je Priznanje pomenutom Udruženju kao i Predsjedniku istog, G-dinu Samiru Đuliću, za uspješnu saradnju, zalaganje i doprinos u borbi za ostvarivanje prava i poboljšanje životnih uslova osoba oboljelih od distrofije i srodnih nervno-mišićnih oboljenja na području Općine Bužim. Ostalim lokalnim i kantonalnim udruženjima distrofičara priznanja će biti uručena u narednom periodu.

Naime, Savez distrofičara F BiH je nevladina, vanstranačka, humana društvena organizacija, uključena u evropske i svjetske asocijacije, a koja 55 godina, na bazi solidarnosti građana i šire društvene zajednice, radi na unapređenju borbe protiv distrofije i srodnih oboljenja, podstiče i pomaže naučno-istraživački rad, medicinsku, profesionalnu i socijalnu rehabilitaciju, kako bi se stvorili bolji uslovi za život i društveno koristan rad oboljelih od distrofije. Savez ove godine provodi niz aktivnosti u cilju obilježavanja 55 godina uspješnog rada i postojanja, a jedna od njih bila je i ova posjeta, prilikom koje se, između ostalog, razgovaralo o Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i drugim zakonima i temama koje se tiču osoba sa distrofijom na području F BiH. Dalje, dogovaralo se o organizaciji "XIII Sportskih igara Saveza - Ne sami - zajedno je lakše", šahovski turnir koji će se održati 15. i 16.10.2020. godine u Fojnici, čiju je tehničku organizaciju i organizaciju takmičenja preuzelo pomenuto Udruženje. Ove sportske igre omogućilo je Ministarstvo kulture i sporta KS, a također je jedna od aktivnsti u okviru obilježavanja 55. godišnjice postojanja Saveza.