loader
Održana sjednica VOSI-ja

Održana sjednica VOSI-ja

07. februara 2020. godine (petak), u prostorijama Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH, u Sarajevu, sa početakom u 10:00 sati, održana je sjednica Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom Federacije BiH.

Dnevni red sjednice bio je:
 
1.    Usvajanje zapisnika sa zadnje sjednice, 
2.    Finansiranja saveza-članica VOOSI FBiH u 2020. godini,
3.    Razmatranje „Sporazuma o saradnji između Federalnog Ministarstva rada i socijalne politike i Vijeća organizacija osoba sa invaliditetom FBiH na unapređenju prava i položaja osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija u Federaciji Bosne i Hercegovine“, 
4.    Nacrt „Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama lica sa invaliditetom i civilnih žrtava rata“ – informacije, 
5.    Ostala aktuelna pitanja

Sjednici je, pored svih predstavnika saveza koji čine VOOSI, prisustvovao i pomoćnik Federalnog ministra rada i socijalne politike gospodin Dobrica Jonjić, koji je ovom prilikom dao informacije po navedenim tačkama dnevnog reda.